Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade     
Tipstjänst - tips till varandra

Här samlar vi tips TF-föreningarna emellan. Tips om bra aktiviteter, om bra samarbetsparnters, om .....  Ja, vi får se vad föreningarna vill dela med sig av för erfarenheter.

Satsa på kultur kan löna sig

Från Sundsvall kommer här lite info kring deras samarbete med NBV (nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet www.nbv.se .
     Vi kan få bidrag och hjälp med en del när vi ordnar kulturaktiviteter. En fördel med NBV är att de är partipolitiskt obundna. Det tycker vi är viktigt.
     Den ansökningsblankett som vi använder kan du se om du klickar här. Den visar ganska bra vad det handlar om. Man får ta kontakt med NBV i sin region och kolla om de har en representant i kulturfrågor.

 Uppgiftslämnare: Pia (Ann Chatrine Jonsson)


Vem kommer med nästa tips?


Sidan senast uppdaterad 2017-04-04 - Webmaster Pelle Carlson