Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
 Förbundets styrelseDan, Gudrun och Gunilla i främre ledet, William, Catherine och roland i bakre.
Gullan saknas i gruppfotot (men du kan se henne via länk nedan)

Styrelsen (vald 2019) består av    (klicka på namnet för bild)
Ordförande    Gunilla Gunnarsson
070-574 1657
Vice ordförande     Dan Svensson
070 584 3939
Sekreterare  
    
Gudrun Bager
070-212-9732
Kassör     William Mannerfelt
070-590 99 89
Ledamöter Roland Forsberg
070 564 5501

Gullan Sandström
031-335 88 80
Telias representant Catherine Karagianni
070-551 12 03

Övriga funktionärer


Revisorer     Åke Danielsson
070-292 7405

Anita Hedlund Ryman
 073-067 1244
Revisorssuppleanter Kjell Palmqvist

Lennart Frisk
Valberedning Torsten Olovsson (sammankallande)   070-583 7689

Yvonne Molin

Roland Johansson


Förbundet kan nås per brev och mejl på följande adresser
Teleseniorernas Förbund
Gunilla Gunnarsson
Björngårdsgatan 16B
118 52 Stockholm
E-post:

gunigun@hotmail.com 
Teleseniorernas Förbund
Gudrun Bager
Skaraborgsgatan 7
118 46 Stockholm
E-post:
g.bager@telia.com
Sidan senast uppdaterad 2019-10-12- Webmaster Pelle Carlson