Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
 Förbundets styrelse


Hans, Gudrun; Gunilla (ny), Åke, Leif, Gullan (ny) och Roland (ny).

Styrelsen (vald 2017) består av    (klicka på namnet för bild)
Ordförande    Gunilla Gunnarsson
070-574 1657
Vice ordförande     Åke Thunberg     
070-592 9190
Sekreterare  
    
Gudrun Bager
070-212-9732
Kassör     Leif Hållstedt
070-623 6429
Ledamöter Roland Forsberg
Hans Larsson
08-570 21023
Gullan Sandström
031-335 88 80
Telias representant Catherine Karagianni
070-551 12 03

Revisorer     Åke Danielsson
070-292 7405
Anita Hedlund Ryman
 073-067 1244
Revisorssuppleanter Kjell Palmqvist
William Mannerfelt
Valberedning Torsten Olofsson (sammankallande)   070-583 7689
Yvonne Molin
Margareta Hansson


Förbundet kan nås per brev och mejl på följande adresser
Teleseniorernas Förbund
Gunilla Gunnarsson
Björngårdsgatan 16B
118 52 Stockholm
E-post:

gunigun@hotmail.com 
Teleseniorernas Förbund
Gudrun Bager
Skaraborgsgatan 7
118 46 Stockholm
E-post:
g.bager@telia.com
Sidan senast uppdaterad 2017-03-25 - Webmaster Pelle Carlson