Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
 Förbundets styrelse 2017,
gruppbild på styrelsen 2018 kommer i oktober


Hans, Gudrun; Gunilla (ny), Åke, Leif, Gullan (ny) och Roland (ny).

Styrelsen (vald 2018) består av    (klicka på namnet för bild)
Ordförande    Gunilla Gunnarsson
070-574 1657
Vice ordförande     Dan Svensson
070 584 3939
Sekreterare  
    
Gudrun Bager
070-212-9732
Kassör     Leif Hållstedt
070-623 6429
Ledamöter Roland Forsberg
070 564 5501

William Mannerfelt
070-590 99 89

Gullan Sandström
031-335 88 80
Telias representant Catherine Karagianni
070-551 12 03


Revisorer     Åke Danielsson
070-292 7405

Anita Hedlund Ryman
 073-067 1244
Revisorssuppleanter Kjell Palmqvist

Lennar Frisk
Valberedning Torsten Olovsson (sammankallande)   070-583 7689

Yvonne Molin

Roland Johansson


Förbundet kan nås per brev och mejl på följande adresser
Teleseniorernas Förbund
Gunilla Gunnarsson
Björngårdsgatan 16B
118 52 Stockholm
E-post:

gunigun@hotmail.com 
Teleseniorernas Förbund
Gudrun Bager
Skaraborgsgatan 7
118 46 Stockholm
E-post:
g.bager@telia.com
Sidan senast uppdaterad 2017-03-25 - Webmaster Pelle Carlson