Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Reseräkningsblankett

Den som för TF:s räkning gör en resa som ska bekostas av TF hittar här en reseräkningsblankett.

  • Klicka här för en pappersblankett du kan skriva ut och fylla i.

  • Klicka här för en excelblankett (med inbyggd summeringsfunktion) som du kan fylla i på datorn och skriva ut/skicka.
    När du fyllt i blanketten bör du spara exceldokumentet i Dina dokument (eller var du nu vill ha den) och sedan skriva ut detta dokument eller skicka det som bilaga till ett mejl.
Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com