Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Ersättning för utlägg - blankett

Den ledamot som för TF:s räkning gör en resa, eller har annat utlägg som ska bekostas av TF hittar här en blankett för begäran om ersättning för sina  utlägg..

  • Klicka här för en pappersblankett du kan skriva ut och fylla i för hand.

  • Klicka här för en excelblankett (med inbyggd summeringsfunktion) som du kan fylla i på datorn och skriva ut.När du fyllt i blanketten bör du spara exceldokumentet och sedan skriva ut det.
  • Underteckna blanketten och skicka den per post, kompletterad med kvitton i original på utläggen, till föreningens kassör enligt adress som framgår av blanketten
Sidan senast uppdaterad 2019-28-28 - Webmaster Pelle Carlson