Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Verksamhets- och revisionsberättelser

Nedan finns länkar till en checklista på vad en fullgod verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse) bör innehålla och ett exempel på revisionsberättelse.  De  kan användas som utgångspunkt i respektive förening när de egna dokumenten tas fram. Dokumenten måste givetvis anpassas efter de lokala förhållandena och hur verkligheten ser ut för föreningen och det aktuell


Sidan senast uppdaterad 2019-09-01 - Webmaster Pelle Carlson