Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Exempel på verksamhets- och revisionsberättelser

Dessa årsmöteshandlingar i respektive förening måste givetvis anpassas efter de lokala förhållandena och hur verkligheten ser ut det aktuella verksamhetsåret. Men de kan vara bra att ha en förlaga att utgå från.
Nedan finns länkar till sådana exempelförlagor.

Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com