Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Historiskt om Tele(graf)verket och Telia
Här finns länkar till diverse information om vår gamla arbetsplats. Förslag till kompletteringar mottages tacksamt.


Sidan senast uppdaterad 2016-12-01 - Webmaster Pelle Carlson