Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                  Historik - hur TF bildades
När Hans Ekelund såg till att TF bildades var han inte ute och cyklade

Ändrade medlems-och skatteregler innebar att Telia inte längre kunde ge pengar till icke anställda i Telia och därmed föll också möjligheten att telepensionärerna kunde tillhöra TIF(Telia Idrott och Fritid)
.        Därför fick år 2002 Hans-Erik Ekelund i uppdrag av förbundsstyrelsen i TIF och Telias Koncernkontor att:
  • Utreda förutsättningarna för att skapa ett fristående förbund för alla de föreningar, sektioner, klubbar och andra sammanslutningar som finns för pensionerade medarbetare från Televerket/Telia
  • Lägga fram förslag till finansiering och verksamhetsform
  • Samla företrädare till ett möte där förslagen presenteras
  •  Sätta igång verksamheten
     Vid TIF:s förbundsstämma i Gävle den 27 april 2003 godkändes att TIF svarar för alla kostnader under 2003 för att starta och driva ett förbund.
Samtidigt meddelades att TeliaSonera gjort motsvarande åtagande fr.o.m. år 2004
.       Därefter inbjöd Hans-Erik en person från varje organisation för pensionerade medlemmar från Televerket/Telia till ett möte med syftet att bereda bildandet av det nya förbundet med arbetsnamnet TELESENIORERNA. 
     Till detta möte som ägde rum i Telemuseum på Djurgården i Stockholm den 17 juni 2003 kom ett trettiotal representanter och efter det utsåg Hans-Erik en arbetsgrupp bestående av Kjell Engström/Borås, Bengt Grandin/Sundsvall, Karl-Erik Gustafsson/Uddevalla, Göran Roos/Stockholm, Åke Thunberg/Malmö och Kerstin Wadelius/Gävle som arbetade fram ett underlag för bildandet av Teleseniorernas Förbund, TF.
     Efter detta inbjöd Hans-Erik ovannämnda representanter till ett konstituerande möte på Radisson SAS Royal Viking Hotell i Stockholm till den 1 oktober 2003. Där antogs de av arbetsgruppen framtagna stadgarna. Namnet TELESENIORERNAS FÖRBUND, TF, fastställdes och en första styrelse utsågs och kom efter konstituering att se ut som följer: 

Styrelsens utseende 2003
Ordförande Hans-Erik Ekelund Vice ordförande Paul Källström
Sekreterare Barbro Ihrmark Kassör  Stina Thelander
Ledamot Göran Roos  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant okänd
4 föreningar anslutna till TF 
Styrelsens utseende 2004
Ordförande Hans-Erik Ekelund Vice ordförande Paul Källström
Sekreterare Barbro Ihrmark Kassör  Stina Thelander
Ledamot Göran Roos  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant okänd
26 föreningar anslutna till TF 
Styrelsens utseende 2005
Ordförande Paul Källström  Vice ordförande Göran Roos 
Sekreterare Barbro Ihrmark Kassör  Stina Thelander
Ledamot Karl-Erik Eriksson Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant Marianne Sundström
28 föreningar anslutna till TF 
Styrelsens utseende 2006
Ordförande Paul Källström  Vice ordförande Göran Roos 
Sekreterare Barbro Ihrmark Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Karl-Erik Eriksson Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant Britt-Marie Asplund 
Styrelsens utseende 2007
Ordförande Göran Roos  Vice ordförande Karl-Erik Eriksson
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Yvonne Molin  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant Britt-Marie Asplund 
Styrelsens utseende 2008
Ordförande Göran Roos  Vice ordförande Karl-Erik Eriksson
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Yvonne Molin  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant John Geary  
Styrelsens utseende 2009
Ordförande Göran Roos  Vice ordförande Karl-Erik Eriksson
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Yvonne Molin  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant John Geary 
Styrelsens utseende 2010
Ordförande Karl-Erik Eriksson Vice ordförande  Yvonne Molin 
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Åke Thunberg  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Bengt Grandin  Teliarepresentant Per-Erik Brundin 
Styrelsens utseende 2011
Ordförande Karl-Erik Eriksson Vice ordförande  Yvonne Molin 
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Åke Thunberg  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Margaret Hansson  Teliarepresentant Per-Erik Brundin 
Styrelsens utseende 2012
Ordförande Karl-Erik Eriksson Vice ordförande  Yvonne Molin 
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Åke Thunberg  Ledamot  Kerstin Andersson Gefvert
Ledamot Margaret Hansson  Teliarepresentant Per-Erik Brundin 
Styrelsens utseende 2013
Ordförande Yvonne Molin  Vice ordförande  Åke Thunberg 
Sekreterare Karl-Erik Gustafsson Kassör  Kerstin Engström
Ledamot Gudrun Bager  Ledamot  Leif Hållstedt
Ledamot Margaret Hansson  Teliarepresentant Per-Erik Brundin    
Styrelsens utseende 2014 och 2015
Ordförande Yvonne Molin  Vice ordförande  Åke Thunberg 
Sekreterare Gudrun Bager  Kassör  Leif Hållstedt 
Ledamot Håcan Norell  Ledamot  Hans Larsson
Ledamot Margaret Hansson  Teliarepresentant Per-Erik Brundin 
Årsmötena 2004 – 2006 hölls på Piperska Muren i Stockholm och varje år från 2007 på m/s Cinderella.  

Karl-Erik Gustafsson  
Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com