Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade       Blankett för bidragsrekvisition

TF:s föreningar har rätt till ekonomiskt stöd, som grundas på antalet medlemmar och som kan rekvireras i början av varje år.
     Utbetalning sker under andra kvartalet, och en förutsättning för bidraget är att föreningen sänt in verksamhets- och revisionsberättelse
för föregående år till sekreteraren (g.bager@telia.com).
     Här finns den blankett som föreningarna kan använda.

Klicka här för en excelblankett med inbyggd matematik som du kan skriva ut på datorn och skriva ut/skicka.

    När du fyllt i blanketten bör du spara exceldokumentet i Dina dokument (eller var du nu vill ha den) och sedan skriva ut dokumentet eller skicka det som bilaga till ett mejl


Sidan senast uppdaterad 2019-03-17- Webmaster Pelle Carlson