Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade       Blankett för bidragsrekvisition

TF:s föreningar har rätt till ekonomiskt stöd, som grundas på antalet medlemmar och som kan rekvireras i början av varje nytt år. Här finns  den blankett som föreningarna kan använda för ändamålet.

  • Klicka här för en pappersblankettdu kan skriva ut och fylla i

  • Klicka här för en excelblankett (med inbyggd matematik) som du kan fylla i på datorn och skriva ut/skicka.
    När du fyllt i blanketten bör du spara exceldokumentet i Dina dokument (eller var du nu vill ha den) och sedan skriva ut detta dokument eller skicka det som bilaga till ett mejl.
Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com