Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade    

Detta är Teleseniorernas förbund, TF


Teleseniorernas Förbund (TF) omfattar ett trettiotal lokala seniorföreningar över hela landet med medlemmar som varit anställda i Telia/TeliaSonera.

     Gemensamt för föreningarna är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda i företaget. Föreningarnas inriktning varierar, en del satsar mest på gemensamma träffar medan andra har idrott, konst, kurser och annat i sin verksamhet.

     TeliaSonera ger ett årligt bidrag till verksamheten för att stödja utbytet mellan företaget och tidigare anställda.

     TF är – liksom varje ansluten förening – en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

     Du som har varit anställd i Telia/TeliaSonera och är pensionär är varmt välkommen att gå med i någon av TF:s föreningar. I många av föreningara är även anhöriga och andra intresserade välkomna. Kanske finns det redan någon förening som passar dina intressen i närheten av där du bor eller i din närhet. Men det finns också möjlighet att skapa nya föreningar. 

     I vänsterkanten finns länkar för dig som vill nå någon av de lokala föreningarna, för information från förbundsstyrelsen, i första hand till styrelserna i de lokala föreningarna, och slutligen allmän information till medlemmar och blivande medlemmar.


Sidan senast uppdaterad 2016-12-01 - Webmaster Pelle Carlson