Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
Till tidigare årsmöten


 Årsmötet 2019

Årsmötet hölls utomskärs den 10-11 april, se kallelsen. 

Ett 20-tal föreningars representanter (plus styrelse, revisorer m fl) deltog i årsmötet på Vikinglinjens Cinderella. Det blåste på Östersjön, så avgången senarelades några timmar tills det lugnat sig. Det var vi glada för, vi slapp att gunga.
     Efter en god middag och kanske en svängom på dansbanan till sång av Lotta Engberg var det dags att koja för att vara i form för själva årsmötet den 11 april.
     Med van klubbföring av mötesordföranden, Yvonne Molin, gick dagordningens alla punkter friktionsfritt och planenligt. Allt godkänt och ansvarsfrihet beviljad. Inga nya namn i styrelsen. Ingen hade något att erinra mot att budgeten 2019 väntas gå 200 tusen back – ”förlustpengarna” går ju till föreningarna. Föreslagna småjusteringar av stadgarna godkändes också.
     Leif Hållstedt avtackades (dock i sin frånvaro) för sina år som styrelseledamot och kassör i TF.
     Telias representant, Chatherine Karagianni (bilden), gav en bild av hållbarhetsaspekten och dess marknadsmässiga fördelar för Telia som tjänsteföretag. Hon visade också en film om hur Telia nu bidrar till att minska det utanförskap som kan drabba äldre som inte hänger med i IT-utvecklingen. I ett antal kommuner anlitas unga för att lära äldre att använda digitala tjänster.
     Vi fick också höra om föreningen Marknadsseniorerna i Stockholm och deras verksamhet  Och flera föreningar gav tips på verksamheter som är populära bland medlemmarna.

Möteshandlingar finns här på hemsidan.

Inga motioner har inkommmit till pårsmtötet.

Till information om tidigare årsmöten hittar du via menyn till vänster.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-14 - Webmaster Pelle Carlson