Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
Till tidigare årsmöten


 Årsmötet 2019

Årsmötet hålls utomskärs den 10-11 april, se kallelsen.  

Möteshandlingar publiceras successivt här på hemsidan.

  • Kallelse.
  • Körschema
  • Deltagarlista
  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse 2018
  • Resultat- och balansräkning 2018
  • Verksamhetsplan
  • Budget
  • Motioner
  • Valberedningens förslag.
Till information om tidigare årsmöten hittar du via menyn till vänster.

Sidan senast uppdaterad 2018-04-08 - Webmaster Pelle Carlson