Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
Till tidigare årsmöten


 Årsmötet 2018

Årsmötet hålls utomskärs den 17-18 april, se kallelsen.  

Möteshandlingar publiceras successivt här på hemsidan.

 • Kallelse.
 • Körschema
 • Deltagarlista
 • Dagordning
 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Resultat- och balansräkning 2017
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Motioner
 • Valberedningens förslag.
 • Protokoll från mötet kommer så småningom
Till information om tidigare årsmöten hittar du via menyn till vänster.

Sidan senast uppdaterad 2017-04-04 - Webmaster Pelle Carlson