Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 
Tidigare möten, se längre ned


 Årsmötet 2020

Årsmötet ägde rum den 2 april mellan med start kl 11, men pga smittrisken var det ett telefonmöte i stället för ett fysiskt möte. Underlag finns här på förbundets hemsida.
Mötet klarades av på en timme (plus ytterligare 30 min för diverse resonemang). Allt gick den väg som styrelse, revisorer och valberedning hade tänkt sig.
     Ett första beslut om förbundets upphörande är således nu fattat. Det bedömdes uteslutet att få Telia att ändra sitt beslut att inte längre stödja föreningarna centralt (däremot  förekommer samarbete  här och där på lokalt plan). Det kan gå att få kommunalt stöd också, men förutsättningarna varierar mycket.
     Verksamheten avvecklas i huvudsak under 2020, men ett avslutande årsmöte per telefon hålls i början av 2021, varefter en sista utbetalning sker av kvarvarande medel. Denna hemsida torde upphöra till hösten.
     Föreningarnas verksamhet fortsätter, men medlemsavgifterna kommer att höjas hos en del.


Möteshandlingar:
- Kallelse
- Dagordning
Årsredovisning 2019 (inkl vid årsmötet beslutad smärre revidering)
Revisionsrapport 2019
-  Styrelsens förslag om nedläggning av TF
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Valberedningens förslag
Deltagarfista

Ny version av kallelsen är inlagd, som ger förutsättningar för telefonmötet.

De råd rörande smittrisker vid fysiskt möte som tidigare fanns att läsa här är förstås giltiga fortfarande, men har tagits bort eftersom de inte är relevanta vid ett telefonmöte.
Årsmötet 2019

Årsmötet hölls utomskärs den 10-11 april, se kallelsen. 

Ett 20-tal föreningars representanter (plus styrelse, revisorer m fl) deltog i årsmötet på Vikinglinjens Cinderella. Det blåste på Östersjön, så avgången senarelades några timmar tills det lugnat sig. Det var vi glada för, vi slapp att gunga.
     Efter en god middag och kanske en svängom på dansbanan till sång av Lotta Engberg var det dags att koja för att vara i form för själva årsmötet den 11 april.
     Med van klubbföring av mötesordföranden, Yvonne Molin, gick dagordningens alla punkter friktionsfritt och planenligt. Allt godkänt och ansvarsfrihet beviljad. Inga nya namn i styrelsen. Ingen hade något att erinra mot att budgeten 2019 väntas gå 200 tusen back – ”förlustpengarna” går ju till föreningarna. Föreslagna småjusteringar av stadgarna godkändes också.
     Leif Hållstedt avtackades (dock i sin frånvaro) för sina år som styrelseledamot och kassör i TF.
     Telias representant, Chatherine Karagianni (bilden), gav en bild av hållbarhetsaspekten och dess marknadsmässiga fördelar för Telia som tjänsteföretag. Hon visade också en film om hur Telia nu bidrar till att minska det utanförskap som kan drabba äldre som inte hänger med i IT-utvecklingen. I ett antal kommuner anlitas unga för att lära äldre att använda digitala tjänster.
     Vi fick också höra om föreningen Marknadsseniorerna i Stockholm och deras verksamhet  Och flera föreningar gav tips på verksamheter som är populära bland medlemmarna.

Möteshandlingar finns här på hemsidan.

Inga motioner har inkommmit till pårsmtötet.

Nedan följer information om tidigare årsmöten

Tidigare årsmöten

Årsmötet 2018

Årsmötet hölls utomskärs den 17-18 april, se kallelsen.  

Möteshandlingar

Årsmötet 2017

Tre nya namn i styrelsenEtt utförligare referat hittar du här

Årsmötet hölls den 12-13 april ombord på Viking Cinderella.. Avgående ordförande Yvonne Molin (t.h.) avtackades efter 10 år i styrelsen och Gunilla Gunnarsson (t.v.)välkomnades som hennes efterträdare. Liksom de nykomna ledamöterna Gullan Sandström från Göteborg och Roland  Forsberg från Umeå.

Ett nytt inslag var grupparbeten kring frågor som berör TF och dess föreningar. Ett annat var lika spontant som frejdigt framförda roliga historier från olika landsändar. Som vanligt ingick god mat och dryck samt trevligt umgänge gamla telianer emellan. Årsmötet gick helt friktionsfritt under Hans Ekelunds ledning.
Telias representant kunde inte delta, men hade försett Hans med en del grundfakta om Telia i dag som han förmedlade (och som delvis finns här).

Möteshandlingar finns som vanligt här på hemsidan.


Årsmötet 2016

Årsmötet hölls den 12-13 april på böljan den blå som vanligt. 

Östersjön visade sig från sin bästa sida när TF:s årsmöte 2016 hölls ombord på Cinderella på väg hem från Åland. Efter en utsökt middag ombord kvällen innan (och ett eller annat varv på dansbanan) samlades representanter för förbundsstyrelsen och 24 av 28 TF-föreningar för att under Hans Ekelunds klubbföring avverka dagordningens 22 punkter. Allt förlöpte planenligt, vilket innebär fortsatt verksamhet  med en styrelse där Håcan Norell ersätts av Robert Hellström och Telias nya  representant  blir Catherine Karagianni. Stadgarna ändras något så att antalet styrelseledamöter blir flexibelt,  5-7 plus Telias representant.
     Information gavs också om avtalet med Telia, om hur föreningarna s bidragsansökningar bör ske och om sannolikt nytt utseende på hemsidan till hösten. Chaterine berättade (bilden) om strävandena i Telia Company (som det nu heter) med tonvikt på rollen som ansvarstagande företag, gentemot både kunder, personal, omvärlden och miljön.: ´Hon  menade att vi Telia-pensionärer har en viktig roll som ambassadörer för företaget.
     Slutligen gav föreningarna i Sundsvall och Kristianstad intressanta redovisningar om hur deras verksamhet drivs.Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 hölls den 14-15 april på sedvanlig seglats med Viking Line.  Det blev ett mycket innehållsrikt och trevligt årsmöte. Alla verkade nöjda och styrelsen sitter kvar.Protokoll kommer.

Möteshandlingar hittar du här:


Årsmötet 2014

(möteshandlingar inkl protokoll hittar du nedanför detta referat)

Detta år hölls årsmötet 8 – 9 april och vi var som vanligt med på Viking Cinderellas tur till Mariehamn. Vädret var hyfsat, men kanske något blåsigt, i alla fall gungade båten en del. Vi började med att Yvonne hälsade oss alla välkomna, totalt var vi 40 personer, som representerade 25 föreningar. Via våra hytter gick vi sedan till matsalen, där vi kunde äta synnerligen god mat, samtidigt som vi njöt av den vackra skärgården. Resten av kvällen ägnades åt trevlig samvaro, även om det inte dansades så mycket.

Själva årsmötet öppnades av Yvonne, och efter upprop av deltagande föreningear utsågs Johan Martin Löf att leda dagens förhandlingar med Karl-Erik Gustafsson som sekreterare.  Styrelsen rapporterade fjolårets verksamhet och ekonomi fick ansvarsfrihet. Styrelsens plan för 2014 godkändes, med kommentaren att styrelsen ska arbeta mer med kontakterna med TeliaSonera och då lyfta värdet av att ha tidigare Telianer som ambassadörer.

Förbundsstyrelsen hade lagt fram ett förslag till stämman om att belöna föreningar som värvar nya medlemmar . Stämman diskuterade frågan en stund, mest kring hur det är tänkt att fungera rent praktiskt, utbyte av tips föreningarna emellan etc. Beslutet blev att varje förening som värvar en ny medlem får 100 kronor. Kampanjen är tidsbegränsad till  mars 2015, och resultatet ska redovisas på nästa årsmöte.

Inkomst- och utgiftsstat för 2014 presenterades och godkändes.

Yvonne Molin omvaldes som ordförande på ett år och Åke Thunberg som vice ordförande för två år.

Stämman konstaterade med sorg i hjärtat att Kerstin Engström och Karl-Erik Gustafsson avböjt omval. Till nya styrelseledamöter valdes Hans Larsson från Marknadsseniorerna och Håcan Norell från Malmö.  Vid det konstituerande styrelsemöte som hölls senare på dagen utsågs Leif Hållstedt till kassör och Gudrun Bager till sekreterare.


Nya styrelsen (så när som på Per-Erik): Yvonne, Leif, Hans, Margareta , Gudrun, Åke och  Håcan

Kenneth Bergvall som varit revisor sedan förbundet bildades lämnar nu det uppdraget och ersätts av Anita Hedlund Ryman, med Kjell Palmqvist (omval) och William Mannerfelt (nyval) som suppleanter. Torsten Olofsson och Rolf Karlsson omvaldes till valberedningen och Karl-Erik Gustafsson fortsätter sitt arbete för förbundet med att gå in i valberedningen.

Styrelsen fick också en uppmaning från Kerstin Wadelius om att försöka få extra anslag till föreningars 10-årsjubileum och att försöka påverka Telia så att mobiltäckningen i Gävletrakten blir bättre.

Så avslutades denna mer formella del av resan med att Yvonne tackade deltagarna för deras aktiva medverkan och särskilt Karl-Erik, Kerstin och Kenneth för deras mångåriga och mycket uppskattade arbete och överlämnade samtidigt några flytande gåvor.  Kerstin var tyvärr förhindrad att vara med denna gång, men hon kommer att få en förhoppningsvis väldoftande gåva inom kort.

Så var det dags för rapporter från ett par föreningar. Detta är på ett sätt resans höjdpunkt, alla kan få idéer att ta med hem till den dagliga verksamheten.

Först ut var Eddie Nelson från Varberg. Eddie visade upp sin fina klubbtröja, som pryds av ett emblem med posthorn och telesymbol. Den ser ut som den gör för att Verksseniorerna inte bara har Telianer och också tidigare Postanställda som medlemmar. Den absolut största aktiviteten inom föreningen är boule. Man träffas tre dagar i veckan och reser dessutom på turneringar på andra orter. Utöver det gör man resor och besök runtomkring, och en gång varje år i början av maj badar man i kallbadhuset (hu!). Då äter man också god mat som man fixat själva.

Lars Björk från Östersund berättade att deras förening bildades 2005 och nu har drygt 130 medlemmar. De två senaste åren har man haft en ökning på ca 20 personer, kanske delvis för att man puffade för värvning på ett årsmöte. Eftersom det fanns kring 850 personer i Jämtland i slutet av åttiotalet och i dag kanske ett tiotal, är den väldigt långsiktiga rekryteringen ett bekymmer. 80/90% av medlemmarna kommer från Östersund/Frösön, och föreningens geografiska område motsvarar ungefär 70% av Götalands yta, så det är svårt att nå alla orter.  När det gäller aktiviteter, pejlar man intresset på årsmötet som brukar ha hög närvaro. Man ordnar ett par resor per år, då man hyr en buss, och åker till något intressant/trevligt ställe. Föreningen brukar subventionera drygt halva kostnaden. I augusti varje år åker ett trettiotal medlemmar till Långsele spelmansstämma och till julbordet varje år samlas ett nittiotal personer och njuter av mat med allsång ledd av 93-årige Verner. Lars ansåg att det inte var någon efterfrågan på resor med övernattning. I Sundsvall kan det också vara problem med halvfulla bussar, så det kom ett förslag om att man kanske kunde ha någon gemensam aktivitet. Det ska bli spännande att höra nästa år, om det kommit igång något!

Efter dessa intressanta redogörelserna kom Johan Martin-Löf åter fram på scenen och berättade om sina intryck från TeliaSoneras årsstämma. Han menade att det varit en av de mest spännande stämmor han varit med om mot bakgrund av korruptionsmisstankarna i ”långbortistan”. Han tyckte att Marie Ehrling gjort ett lysande framförande där hon bl a beskrivit vilka åtgärder företaget vidtar för att undvika liknande händelser i framtiden. Efter att svenska staten som är en stor ägare i TeliaSonera hade beslutat att inte ge ansvarsfrihet till förra vd:n Lars Nyberg blev det stämmans beslut. Fortsättning följer säkert!

Yvonne och vi andra tackade för de intressanta rapporterna, och sedan var det dags för mer fria aktiviteter, typ att äta en god sydamerikainspirerad buffé, göra nödvändiga eller mindre nödvändiga inköp, mingla med nya och gamla vänner, och till sist att skiljas åt när båten kom till land i Stockholm och var och en kunde resa hem igen. Jag hoppas att vi ses igen nästa år!

Antecknat av Gudrun Bager

Här hittar du möteshandlingarnaÅrsmötet 2013

Som vanligt hölls årets årsmöte ombord Viking Lines Cinderella till Mariehamn. Mötet ägde rum 16-17 april 2013. Denna form av möte uppskattas mycket och innehåller möjligheter att umgås samtidigt som man bor bra och äter furstligt.

Mötespresidium (ovan) och ca hälften av deltagarna (nedan)

     
Antalet deltagande föreningar var i år 25 med 43 stycken deltagare. Till att leda årets förhandlingar valdes Hans-Eric Ekelund och som sekreterare utsågs Karl-Erik Gustafsson. Förhandlingarna följde plan och till ny ordförande efter Karl-Erik Eriksson utsågs Yvonne Molin. Som ny v. ordförande valdes Åke Thunberg. Kerstin Andersson Gefvert hade också önskat gå ur styrelsen och således utsågs två nya ledamöter nämligen Gudrun Bager och Leif Hållstedt. Arne Sandin avgick som revisor och till ny sådan valdes Åke Danielsson. Även Marianne Witterfeldt önskade avgå som revisorssuppleant och till ny valdes Anita Hedlund Ryman. Detta betydde en ganska rejäl förändring av ledningen i TF och en bra föryngring. Även valberedningens sammankallande Göran Roos ville tacka för sig efter många år på den posten och Håcan Norell klev in i stället. Nu har valberedningen Torsten Olofsson som sammankallande.
      Till årets möte skulle samtliga deltagare ta med egna dokument från hemsidan vilket fungerade bra och därmed har vi ett arbetsmoment mindre i styrelsen.
      Under punkten Övriga frågor informerades om regler för och möjligheter till arkivering av handlingar som gjorts av Margareta Hansson och som kan ge stor nytta för föreningarna. Vidare redde Per-Erik Brundin ut begreppen runt Televeteraner och de rabatter som ges i Telias butiker till sådana på förekommen anledning. I Malmö har man framgångsrikt ökat medlemsantalet i föreningen genom att utnyttja Sverigelotter som lockbete och dess ordförande Håcan Norell gjorde en engagerad presentation av projektet.
      Efter avslutat möte avtackades Karl-Erik Eriksson, Kerstin Andersson Gefvert och Arne Sandin för sina insatser med presenterer som smakar och luktar gott.

Nedan syns nya styrelsen (utom Hållstedt)      

  


Presentationer gjordes sedan av tre olika verksamheter. Kerstin Andersson Gefvert och Göran Roos beskrev vad som STS Stockholm ägnar sig åt. STS är en stor förening med en gedigen aktivitetslista. Lennart Björk visade sedan vilka aktiviteter Teleringen i Uddevalla har, en betydligt mindre förening. Och som avslutning gav Johan Martin-Löf en exposé över det arbete som han med flera gjort i beskrivningen av Telias och Soneras historia och som kan hittas i engelsk form på nätet. Ämnet är så stort att det bara kunde bli intressanta axplock och det enda som kunde avsluta den intressanta presentationen var den väntande lunchbuffén.

Möteshandlingarna
hittar du här


Årsmötet 2012 - se även bildreportage

Mötet hölls som vanligt ombord på ett av Viking Lines fartyg - denna gång Cinderella - den 17-18 april. Vädret var tämligen behagligt, sjögången noll och även mötet var lugnt.
     Drygt 40 deltagare (varav 13 nya för i år) gladde sig åt trevligt sällskap och en lukullisk middag på kvällen den 17, och alla var i god form inför själva årsmötet den 18. Hans Ekelund höll i klubban under mötet som inte bjöd på några överraskningar. Styrelsen fick sin ansvarsfrihet och valdes om, liksom revisorer och valberedning. Budget och bokslut klubbades.
     Motioner och propositioner lyste med sin frånvaro, men några övriga frågor behandlades. Mötet var inte helt enigt om vad som var bäst, men styrelsen kommer troligen att inför nästa år upphöra med att leverera möteshandlingar på papper - elektroniken tar över. Föreningarna uppmanades att öka rekryteringsinsatserna (även vänner och anhöriga kan tas in även om de inte är "bidragsalstrande") och att i lämplig omfattning publicera sina protokoll på hemsidorna.
     De följande informationspunkterna tog lite längre tid, delvis beroende på teknikstrul med en USB-pinne (det löstes sedan informationen reläats via en surfplatta till annan pinne).
     TeliaSoneras representant Per-Erik Brundin berättade om pågående satsningar på Performance Management, med förändringsdrivande ledarskap, där tydlighet i förväntan, uppföljnng och konsekvens är viktiga faktorer. Det håller inte att bara organisera om hela tiden, ledningen måste i stället hålla fokus på bestående värderingar och mål (world class service, quality in network, cost efficiency). Hur man bryter ner detta till VAD den enskilde skall prestera och HUR det ska göras är en uppgift för Performance Management - att visa vad som förväntas och ge feedback och koppling till belöningssystem. Och det måste föras in uppifrån och ner - man gör som pappa gör. Processen pågår på alla Telias marknader, i Sverige har man arbetat sig igenom några chefsskikt och det har också lett till att en hel del chefer bytts ut de senaste åren.
     Sedan fick vi en skildring i ord och bild av Umeå som stad och Teleseniorernas verksamhet där, av Rolf Karlsson resp Bo Stenberg. Vi fick bl a lära oss att Umeå blev björkarnas stad tack vare de alléer som anlades efter den stora branden på 1880-talet. Och att seniorerna i hög grad nås med information via SMS (ger betydligt bättre täckning än epost och kan ske till en årskostnad på 500 kr).
     Lotta Järdhage berättade om verksamheten i Radioveteraner Väst som har ett 85-tal medlemmar spridda i Västsverige. Verksamheten ökar, i år samlas man till fyra aktiviteter, bl a en resa till Ringhals i höst.
     Sedan var det hög tid att ställa sig i kön till buffélunchen

Möteshandlingar finns här.


Årsmötet 2011
Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008


      För andra äldre  handlingar  - se under Arkiv


Sidan senast uppdaterad 2020-03-03 - Webmaster Pelle Carlson