Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Arkiveringsregler

I huvudsak gäller att lokala föreningar gratis kan vända sig till sitt eget länsarkiv och att förbundet lämpligtvis vänder sig till riksarkivet. Riksarkivet tar betalt för arkivering per hyllmeter och man lämnar in efter överenskommelse.                                       

Den 1 januari 2011 ändrades arkiveringsreglerna i bokföringslagen. Numera räcker det att man sparar räkenskapsinformation i 7 år istället för i 10 år som gällde tidigare.
    Räkenskapsinformationen ska finnas tillgänglig i 7 obrutna år efter räkenskapsårets utgång. Det innebär att de som har kalenderår som räkenskapsår gäller 7 år, de som har brutet räkenskapsår har lite längre arkiveringstid. Räkenskapsinformation utgörs av t.ex. en öppningsbalansräkning, bokföring, verifikationer, system.
    Föreningar kan lämna sina arkivhandlingar till folkrörelsearkiv som finns i
Arkiv Gävleborg, Arkiv Västmanland, Arkivcentrum Värmland, Arkivcentrum Örebro etc.  Samtliga föreningsarkiv finns på http://fslarkiv.se/

Inlämning

Överlämnade av arkivhandlingar till Folkrörelsearkivet kan antingen ske som gåva eller som deposition. Gåva innebär att äganderätten övergår till Folkrörelsearkivet. Detta är vanligt när en förening upphör och saknar distriktsorganisation. En gåva innebär också att arkivhandlingarna är öppna för forskning, om ej särskilda förbehåll finns.
     Deposition, som är den vanligaste formen av överlämnade, innebär att föreningen själv behåller äganderätten till materialet och att detta därmed inte är öppet för forskning utan föreningens tillstånd. För föreningar är depositionen gratis, för övriga, exempelvis byar, tas en depositionsavgift på 250 kronor ut.
     Att förvara sitt arkiv hos folkrörelsearkivet innebär flera fördelar, bland annat att hela arkivet finns samlat på ett och samma ställe. Därmed slipper föreningen alla de problem som det kan innebära att ha sitt material spritt på många olika personer. Arkiven förvaras också i brand- och fuktsäkra lokaler, vilket givetvis minskar risken för att materialet ska förstöras avsevärt, jämfört med om det förvaras exempelvis i en klubbstuga. Tillgängligheten till föreningens arkiv blir oftast också bättre vid en förvaring på Folkrörelsearkivet, både för medlemmarna själva och, förutsatt att föreningen vill det, även för forskare.

Några enkla råd för dig som själv vill vårda ditt föreningsarkiv

För samman alla handlingar som ingår i föreningens arkiv. Ofta ligger föreningsarkiv spridda ute hos aktiva och före detta förtroendemän. Se till att handlingar från olika föreningar inte sammanblandas.
     Grovsortera ditt arkiv efter huvudavdelningarna i allmänna arkivschemat, se vidare http://www.arkivguiden.net.
     Utse inte bara ordförande och sekreterare i din förening - utse även en arkivansvarig! Därigenom får ditt föreningsarkiv en kontinuerlig tillsyn.
     Den arkivansvarige ska hålla arkivet samlat, gallra och rensa bort oviktiga handlingar och upprätta en förteckning över arkivets innehåll.

På nätet finns en mängd nyttig, allmän information om arkivering.  Se http://web.foreningsarkiven.a.se/
Sidan senast uppdaterad 2016-12-01 - Webmaster Pelle Carlson