TELESENIORERNA VÅREN 2019

 

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia/TeliaSonera i
Stock­­­holmsregionen.  Även familjemedlem till pensionär kan ingå. Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2019 är betald.  
Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2013 150 kr per person för Teliapensionär och 250 kr för övriga, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto
35 86 29-4.
Inbetalningskort finns inkopierat på den bifogade missivskrivelsen (glöm inte ange namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer).

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året.


Nu finns protokollet från årsstämman här: Årsmötesprotokoll 2019


Sällskapet Teleseniorerna Stockholm inbjuder till denna subventionerade guidning för alla intresserade medlemmar.

 Måndag den 29 april kl 10.00-12.30. (Mer info här)


   Höstens teatererbjudanden från Britt Ejermark  (inlagt 13 april 2019)


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  


Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

 

info : bo.ahlstrom@comhem.se


 

Sidan uppdaterad 2019-04-13