TELESENIORERNA VÅREN 2018

 

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia/TeliaSonera i
Stock­­­holmsregionen.  Även familjemedlem till pensionär kan ingå. Deltagande i vår verksamhet för­utsätter att medlemsavgiften för år 2018 är betald.  
Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2013
150 kr per person för Teliapensionär och 250 kr för övriga, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto
35 86 29-4.
Inbetalningskort finns inkopierat på den bifogade missivskrivelsen (glöm inte ange namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer).

Styrelsen


Hej!

Vill bara påminna om denna jättetrevliga utflykt. I dagsläget är vi för få anmälda, så blir det inte fler måste vi ställa in. Anmälan så fort som möjligt till Annika.

Onsdag 23 maj, kl 11:00-ca 14:00,Nostalgimuseet, Vikingsvägen 39, Nynäshamn (mer uppgifter här)

Anmälan så fort som möjligt till: annika.cecilia.ekelund@bredband.net 

Hälsn  och Välkomna!

Anita Bergman


Vårens endagsresa 9 maj gick till Lars Lerin. Kurt Åberg författat, fotat och sammanställt det i ett PDF-dokument som finns här


Vandring i Sandemars naturområde den 2 maj. Bosse Ahlström har författat och fotat   NYTT      (Uppdaterad 1/5) Teatererbjudanden våren och hösten 2018 från Britt Ejermark finns här


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  


Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

 

info : bo.ahlstrom@comhem.se


 

Sidan uppdaterad 2018-05-14