TELESENIORERNA VÅREN 2019

 

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia/TeliaSonera i
Stock­­­holmsregionen.  Även familjemedlem till pensionär kan ingå. Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2019 är betald.  
Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2013 150 kr per person för Teliapensionär och 250 kr för övriga, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto
35 86 29-4.
Inbetalningskort finns inkopierat på den bifogade missivskrivelsen (glöm inte ange namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer).

Årsmöte hålls fredag den 15 februari 2019 kl. 10:00 hos Telia Company, Stjärntorget 1, Solna, vilket härigenom meddelas. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe och smörgås.  Anmäl deltagande på telefon 08 777 5663 eller epost kjell.ericson@hotmail.com  senast den 9 februari.

Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari. Insändes via epost till kjell.ericson@hotmail.com  eller post till Sällskapet Teleseniorerna, c/o Ericson,
Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö.

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året.


Handlingar inför årsmötet den 15 februari 2019

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2018

Årsredovisning för 2018

Budget för 2019

Valberedningens förslag för 2019


 Söndag den 3 mars kl 14-15.30.    Arkeologivandring kring Slussen. Läs mera här


Teatererbjudanden från Britt Ejermark finns här


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  


Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

 

info : bo.ahlstrom@comhem.se


 

Sidan uppdaterad 2019-02-17