TELESENIORERNA VÅREN 2018

 

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia/TeliaSonera i
Stock­­­holmsregionen.  Även familjemedlem till pensionär kan ingå. Deltagande i vår verksamhet för­utsätter att medlemsavgiften för år 2018 är betald.  
Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2013
150 kr per person för Teliapensionär och 250 kr för övriga, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto
35 86 29-4.
Inbetalningskort finns inkopierat på den bifogade missivskrivelsen (glöm inte ange namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer).

Årsmöte hålls fredag den 16 februari 2018 kl. 10:00 hos Telia Company, Stjärntorget 1, Solna, vilket härigenom meddelas. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe och smörgås.  Anmäl deltagande på telefon 08 777 5663 eller epost kjell.ericson@hotmail.com  senast den 9 februari.

Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari. Insändes via epost till kjell.ericson@hotmail.com  eller post till Sällskapet Teleseniorerna, c/o Ericson,
Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö.

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året.

Styrelsen


Angående vandring i Sigtuna den 7 Februari.
Ändrad avgångstid för pendeltåg från Stockholm City. Avgång Stockholm City tåg 42X kl. 09:36 framme Märsta 10:07. Buss 575 avgår 10:14 mot Sigtuna. Busshållplatsen är belägen framåt i tågets färdriktning nära stängslet vid spåret.

Bosse Ahlström


Det har blivit ett fel på postnumret till Resekompaniet på anmälningsblanketten för resan till Färöarna.

Ska vara 633 40 Eskilstuna, som det står på anmälan till Portugalresan.


(Uppdaterad 10 / 11) Teatererbjudanden hösten 2017 från Britt Ejermark finns här


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  


Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

 

info : bo.ahlstrom@comhem.se


 

Sidan uppdaterad 2018-01-13