TELESENIORERNA VÅREN 2018

 

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia/TeliaSonera i
Stock­­­holmsregionen.  Även familjemedlem till pensionär kan ingå. Deltagande i vår verksamhet för­utsätter att medlemsavgiften för år 2018 är betald.  
Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2013
150 kr per person för Teliapensionär och 250 kr för övriga, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto
35 86 29-4.
Inbetalningskort finns inkopierat på den bifogade missivskrivelsen (glöm inte ange namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer).

Årsmöte hålls fredag den 16 februari 2018 kl. 10:00 hos Telia Company, Stjärntorget 1, Solna, vilket härigenom meddelas. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe och smörgås.  Anmäl deltagande på telefon 08 777 5663 eller epost kjell.ericson@hotmail.com  senast den 9 februari.

Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari. Insändes via epost till kjell.ericson@hotmail.com  eller post till Sällskapet Teleseniorerna, c/o Ericson,
Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö.

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året.

Styrelsen


Hej,

Vi vill påminna om vårens endagsresa den 9 maj till Lars Lerins Sandgrund i Karlstad. Just nu är antalet anmälningar under 30, vilket är minsta antalet för att resan skall bli av.

 

För att få en överblick av intresset tidigarelägger vi därför sista anmälningsdag till 28 mars, i stället för 25 april. Detta för att vi då eventuellt kan be Resekompaniet att fylla på med andra resenärer. Intresset för Lars Lerins Sandgrund är mycket stort enligt Resekompaniet, så det går säkert bra att få tillräckligt antal resenärer den 9 maj.

 

Så anmäl er till Endagsresan senast den 28 mars. Sedan kollar vi med Resekompaniet hur många som är anmälda för att då besluta om att öppna för andra intresserade.

 

Mvh

STS Styrelsen/Kurt

 


Årsmötet den 16 februari 2018

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsredovisning för 2017

Budgetförslag för 2018

Valberedningens förslag för 2018

Årsmötesprotokoll 2018


Vandring Mälarhöjden - Liljeholmen den 21 februari. Bosse Ahlström berättar i ord och bild. (Vad vi som inte var med har missat.)


Vandring i Sigtuna stad den 7 februari.  Bo Ahlström har skrivit och fotat. Finns nu redovisat här.


 

Det har blivit ett fel på postnumret till Resekompaniet på anmälningsblanketten för resan till Färöarna.

Ska vara 633 40 Eskilstuna, som det står på anmälan till Portugalresan.


(Uppdaterad 31/1) Teatererbjudanden våren 2018 från Britt Ejermark finns här


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com  


Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

Skaffa ett Facebook konto om du inte redan har det och vill vara med i gruppen.

Alla medlemmar i Teleseniorerna är välkomna att ansluta sig!

Här finns info om hur man skaffar ett konto i Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/345121355559712/

 

info : bo.ahlstrom@comhem.se


 

Sidan uppdaterad 2018-03-14