VÅRPROGRAM ÅR 2018

  För frågor om sällskapets aktiviteter hänvisas till aktivitetsansvariga.

 För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

 

Missiv som bifogats det utsända vårprogrammet finns även här.

 

Aktiviteter våren 2018:

Boule
Gymnastik
Kulturcirkeln
Qi-Gong
Sång
Skogsvandringar
Studiebesök/Stadspromenader
 
Vårens endagsresa
 
Långresa till Färöarna
Långresa till Portugal

 

Till Startsidan

 Rev. 2017-12-12