VÅRPROGRAM ÅR 2019

  För frågor om sällskapets aktiviteter hänvisas till aktivitetsansvariga.

 För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

 

Missiv som bifogats det utsända vårprogrammet finns även här.

 

Aktiviteter våren 2019:

Boule
Gymnastik
Kulturcirkeln
Qi-Gong
Sång
Onsdagsvandringar
Studiebesök/Stadspromenader
  Vårens endagsresa
 

Långresa till Grekland (maj 2019)

(Fulltecknat)

 

 

Till Startsidan

 Rev. 2019-01-02