HÖSTPROGRAM ÅR 2018

  För frågor om sällskapets aktiviteter hänvisas till aktivitetsansvariga.

 För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

 

Missiv som bifogats det utsända höstprogrammet finns även här.

 

Aktiviteter hösten 2018:

Boule
Gymnastik
Kulturcirkeln
Qi-Gong
Sång
Skogsvandringar
Studiebesök/Stadspromenader
  Höstens endagsresa
Julavslutning

Långresa till Grekland (maj 2019)

(anmälan senast 21 november 2018)

 

 

Till Startsidan

 Rev. 2018-06-26