Årsmötet den 16 februari 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsredovisning för 2017

Budgetförslag för 2018

Valberedningens förslag för 2018


Årsmötet den 17 februari 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2016

Årsredovisning för 2016

Budgetförslag för 2017

Valberedningens förslag för 2017


Årsmötet den 19 februari 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2015

Arbetsplan för år 2016

Inkomna motioner

Årsredovisning för 2015

Budgetförslag för 2016


 

Årsmötet den 20 februari 2015:

Årsmötesprotokoll 2015

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2014

Årsredovisning 2014

Arbetsplan för 2015

Budgetmissiv 2015

Budgetförslag för 2015


Årsmötet den 21 februari 2014:

Årsmötesprotokoll 2014

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2013

Årsredovisning 2013

Arbetsplan för 2014

Budgetmissiv 2014

Budgetförslag för 2014


Årsmötet den 22 februari 2013:

Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsberättelse för år 2012

Arbetsplan för år 2013

Budgetförslag för år 2013

 


Årsmötet fredag den 24 februari 2012:

Årsmötesprotokoll 2012

Dagordning årsmöte 2012

Verksametsberättelse för 2011

Årsredovisning 2011

Arbetsplan för 2012

Budgetförslag för 2012 (bilaga 1 redovisas inte här)

 


Årsmötet fredag den 25 februari 2011:

Årsmötesprotokoll 2011

Underlag:

Verksamhetsberättelse för år 2010

Arbetsplan för år 2011

Budgetförslag för år 2011

Bilaga till budgetförslag för år 2011

 


Äldre handlingar

Dokumentation från årsmötet den 26 feb. 2010:
Verksamhetsberättelse för 2009  
  Årsmötesprotokoll från 2010 med bilder från mötet (Foto: Tommy Arkner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till   Startsidan

 

rev: 2018-03-14