SÄLLSKAPET TELESENIORERNA STOCKHOLM

 

Vårt mål är att stimulera till ett fortsatt aktivt liv och till fortsatt social gemenskap med tidigare kolleger.

Inför varje säsong, höst och vår, utformas ett verksamhetsprogram, som förhoppningsvis skall intressera så många som möjligt.

För att få delta i våra verksamheter krävs medlemskap. Det kostar endast 150:-/år (250:- för familjemedlem) och betalas på vårt plusgirokonto 35 86 29-4.

 

Du som vill bli medlem

Kontakta Anita Bergman   anita.bergman@teliacompany.com  (eller tfn  070-535 3013)

Med uppgift om:

Namn

Adress

Tfn nr

E-post adress (om sådan finns)

Om även anhörig önskar bli medlem anges det (pensionär som inte är "Teliapensionär")

 

'

 

Sällskapet har fn ca 500 medlemmar. Uppgift om medlemmar kan fås av Anita Bergman,
 anita.bergman@teliacompany.com
(eller tfn 070-535 3013), som ansvarar för medlemsregistret.
 Anmäl även din e-postadress till Anita.

 

Vi har ambitionen att nå även nyblivna pensionärer med aktuellt program. Om du inte fått någon information från oss, tag kontakt med vår sekreterare Kjell Ericson, kjell.ericson@hotmail.com , eller någon annan av våra funktionärer.

 

 Teleseniorerna har nu en sluten Facebookgrupp. Gruppen heter: TELESENIORERNA I STOCKHOLM  https://www.facebook.com/groups/1125800624110718/ 

 

   Sällskapet är anslutet till Teleseniorernas Förbund som samlar de flesta föreningar, klubbar och sällskap med medlemmar som är pensionerade från Televerket/Telia. På förbundets hemsida finns adresser och länkar till alla lokala föreningar och klubbar.

 

   En sådan klubb är SeniTel. Här träffas man dels på nätet, dels på Tekniska Museet i Stockholm för att diskutera IT- och datoranknutna spörsmål.
   En annan är Marknadsseniorerna (MAS) som samlar f d Televerks/Teliaanställda, huvudsakligen från Stockholmsområdet, som jobbat med Telemarknaden.

   Ytterligare en klubb är Panggillet, dock med viss begränsning i medlemskapet, som är den äldsta veteranföreningen i Televerket/Telia.

 

I Stockholmsområdet finns ett antal seniorföreningar från Teliasfären. En av dessa, SenITel, administrerar sedan ett flertal år en e-postkatalog tillgänglig för alla "TELIA"-seniorer. Vi har funnit katalogen vara ett utmärkt sätt att sprida information om våra e-postadresser. Av STS medlemmar med e-postmöjligheter är huvudparten redan införda.
E-postkatalogen finns på www.senitel.org/katalog.htm  . Upptagen i katalogen blir du genom att sända en anmälan till katalogens webmaster, vars adress finns angiven på hemsidan. Anmälan skall naturligtvis innehålla namn, e-postadress och slutligen även föreningstillhörighet, dvs i vårt fall STS.

 

Om du har synpunkter på vår hemsida eller har intressanta nyheter som du vill lägga in, så skicka gärna ett e-brev till gunnar.stromqvist@telia.com

 

 

Sällskapet Teleseniorerna Stockholm (STS)
Postadress: c/o Kjell Ericson, Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö

E-post: kjell.ericson@hotmail.com              

Plusgiro 35 86 29-4
 

 

 

rev. 2018-06-26

__________________