Marknadsseniorerna (MAS) verksamhet vinter och vår 2019
Programmet är uppdaterat 2019-02-17. Ändringar och tillägg sker efterhand.
Vår mötesplats är i grupprum 3, på Tellus Fritidscenter,
hörnet Lignagatan/Hornsgatan.  Ingång Lignagatan 6.

Vi brukar träffas vid 10-tiden i caféet och fika tillsammans.
Vid halv elva går vi sedan til
grupprum 3 där själva mötet äger rum.
Mötet brukar avslutas runt kl 12
.
Om förhandsanmälan erfordras kan det göras på tisdagsträffarna eller direkt till
Ann Flach via mejl , SMS eller telefon 070 354 64 12. PG 411039-1.

Onsdag
20 feb
OBS Onsdag
Studiebesök hos Pressbyråns museum, kl 11:00
Kräver förhandsanmälan och deltagarantalet är begränsat till 20 st så här gäller det "att hänga på låset" när detaljerad information kommer ut med e-mail.
Tisdag
5 mars
Peru
Karl-Erik kommer att berätta om sin resa till Sydamerika och Peru med sina fantastiska bilder.
Vi träffas som vanligt i caféet vid 10-tiden innan vi går till grupprummet kl 10:30.
Tisdag
19 mars
Programmet är öppet. Vi har flera val och information kommer så fort alla detaljer är klara.
Tisdag
2 april
Programmet är öppet. Vi har flera val och information kommer så fort alla detaljer är klara.
Tisdag
16 april
Mats Lundbäck från Telia Company AB besöker MAS på Tellus
Pga den oturliga situationen med transporter mm vid årsmötet har vi nu fått möjlighet att höra hela Mats Lundbäcks presentation i oavkortad version.

Onsdag
24 april
Vårfest 24 april på Brofestet. OBS onsdag.

Valborgsmässoafton så har vi ingen MAS aktivitet.
Tisdag
14 maj
Planerat stadsvandring.
Tisdag
28 maj
Planerat utflykt.

Hälsningar från styrelsen