Marknadsseniorerna (MAS)

Verksamhet hösten 2018
Programmet är uppdaterat 2018-11-14. Ändringar och tillägg sker efterhand.
Vår mötesplats är i grupprum 3, på Tellus Fritidscenter,
hörnet Lignagatan/Hornsgatan.

Vi brukar träffas vid 10-tiden i caféet och fika tillsammans.
Vid halv elva går vi sedan till
grupprum 3 där själva mötet äger rum.
Mötet brukar avslutas runt kl 12
.
Om förhandsanmälan erfordras kan det göras på tisdagsträffarna eller direkt till
Ann Flach via mejl , SMS eller telefon 070 354 64 12. PG 411039-1.

27 nov
Besök på Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Norrbro.

Kl.10:30 besöker vi Medeltidsmuseet och får en guidad visning med ämnet ”Det medeltida Stockholm”. Vår guide heter Lovisa Olsson. Museet ligger under Norrbro. Trappor och hiss leder ner till Strömparterren och museets entré. Enklaste sättet att ta sig hit är till fots eller med kollektivtrafik.
Vi träffas i entrén på Medeltidsmuseet. Kom i tid! MAS står för guidekostnaden. Det är fri entréavgift.

5 dec
onsdag
Årsmöte samt presentation av Mats Lundbäck . På Brofestet, Sockerbruksgränd 3, (längst ner på Tantogatan vid Årstaviken).

Programmet ser ut enligt nedan:
13:00 (OBS tiden!) Samling med mingel
13:15 Årsmötesförhandlingar (Ändring av tiden jmf med tidigare text.)
14:00 Mats Lundbäck, Telia Company, presentation av ”Telia idag”
15:00 Servering av "bubbel" och underhållning av kören som sätter oss i julstämning
16:00 Julbord

Cirka en vecka före mötet kommer handlingarna till årsmötet att sändas ut.  Om du har ett förslag som du önskar få behandlat på årsmötet så sänd detta senast denna vecka (17 november) till styrelsen winnie@ownit.nu

5 dec
onsdag
Julbord på Brofestet, kl 16:00

Julbordet består av sedvanliga rätter inklusive alkoholfria drycker och kostar 300 kr medan starköl och nubbe kommer att tillhandahållas till självkostnadspriser (dvs. MAS köper in detta).
Till årsmötet krävs ingen anmälan. Betalning och bubblet ingår.

Men till julbordet krävs föranmälan som görs genom att betala in pengarna 300 kr till Marknadsseniorernas plusgiro 411039-1 senast 23 november.  Ange ditt namn på inbetalningen!Hälsningar från styrelsen