Marknadsseniorerna (MAS)
Styrelsen


MAS styrelse ser ut så här 2017:

Allan Forsling, ordförande

Telefon 08-592 562 52
Mobil 070-540 82 66
allan.forsling@telia.com
   
Leif Kindahl Leif Kindahl, vice ordförande

Mobil 070-5228493
lkindahl@passagen.se


   
Winnie Hemborg, sekreterare

Mobil 070-565 14 84
winnie@ownit.nu

   

Ann Flach, kassör

Mobil 070-3546412
ann.flach@hotmail.com


Karl-Erik Axelsson, övrigt

Mobil 070-5922791
karlerik.b.axelsson@gmail.com

   
Bengt Persson, till förfogande

Telefon 08-99 24 10
Mobil 070-585 90 79
bengt.persson@home.se