Marknadsseniorerna (MAS)
Styrelsen


MAS styrelse ser ut så här 2018:

Allan Forsling, ordförande

Telefon 08-592 562 52
Mobil 070-540 82 66
allan.forsling@telia.com
   
Karl-Erik Karl-Erik Axelsson, vice ordförande

Mobil 070-5922791
karlerik.b.axelsson@gmail.com



   
Winnie Winnie Hemborg, sekreterare

Mobil 070-565 14 84
winnie@ownit.nu

   

Ann Flach, kassör

Mobil 070-3546412
ann.flach@hotmail.com

Hans Fehrnström, ledamot

Mobil 070-592 00 93
hans.fehrnstrom@telia.com

   
Bengt Persson, till förfogande

Telefon 08-99 24 10
Mobil 070-585 90 79
bengt.persson@home.se