Marknadsseniorerna (MAS)


Välkommen till Marknadsseniorerna (som vi förkortar MAS).

Marknadsseniorerna är en grupp pensionerade TeliaSonera-anställda (samt fd Telia- och Televerksanställda) som på sin tid arbetade med frågor som har med telemarknaden att göra, huvudsakligen i Stockholms-området.

Vi träffas varannan tisdag (jämna veckor) för kaffe och prat - oftast med information från inbjudna gäster från Telia Company eller någon av våra medlemmar. Och några gånger per termin har vi något annat trevligt på programmet (Uppdaterat 2019-01-22, vårprogrammet).

Lokalen för våra träffar är Tellus Fritidscenter, hörnet Lignagatan/Hornsgatan.


Vi är sedan 2005 medlemmar av Teleseniorernas Förbund,
TF, vilket innebär att TeliaSonera ger ett visst ekonomiskt stöd till vår verksamhet.

Ansök här att bli medlem i MAS! 

Medlemsavgiften är 100 kr per år och betalas in till PG 411039-1.

Förhoppningsvis är Marknadsseniorernas hemsida lättläst och lättnavigerad. Om du har synpunkter på hemsidan, hör av dig till webredaktören Hans Fehrnström.