Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade                 Telefonförmån
150 kr eller inte? (105 efter skatt) - i stället för tjänsteabonnemang

Denna ofta återkommande fråga kring ett belopp på det månatliga lönebeskedet (ja, pensionsbeskedet snarare) har nu slutgiltigt utretts.
Beloppet är en kompensation för förlorat tjänsteabonnemang.

  • Vem får telefonersättning separat utbetalad?
    De som har avgått med pension från Telia/TeliaSonera mellan 1993 och 2004 och som har fast eller mobilt abonnemang hos Telia.
  • Vem får inte telefonersättning separat utbetalad?
    De som har avgått med pension före 1993 och efter 2004. De har fått ersättningen inbakad i tjänstepensionen.
    De som efter1992 har gått över till andra bolag, t ex Flextronics. De har fått ersättningen inbakad i sin nya lön.

Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com