Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade    



Den optiska telegrafen vid Dalarö skans får representera forna dagars  teleteknik.
Det gör även TF genom att vi samlar f d Telia-anställda som numera är pensionerade

Klicka dig vidare till mer information via de tre vita knapparna ovanför bilden.

Målningen är gjord av en f d televerkare, K-V Tahvanainen.
Den optiska telegrafen föregick den elektriska, men den är modern såtillvida att den har optisk överföring, digital teknik och binär kod.
Dalarö skans